Selecteer een pagina

Wat zijn belangrijke waarden binnen onze organisatie? Welke doelen streven we na? Wat is er nodig om dit te bereiken? Door deze vragen te beantwoorden geven onze klanten identiteit aan hun organisatie. Zo zorgen organisaties ervoor dat de mensen die er werken, hetzelfde nastreven. Ook al verschillen de onderlinge taken, ze zijn zich bewust van hun gemeenschappelijke doel. Groepsfocus is dus erg belangrijk.

Onze klanten willen hun identiteit en groepsfocus graag terugzien in een opleiding. Daarmee stellen zij ons een heldere vraag. In plaats van informatiegerichte opleidingen vragen zij nu betekenis- en contextgerichte opleidingen. Zij willen dat ‘hun’ verhaal te herkennen is. Met ‘hun’ dilemma’s, kennis, vaardigheden en gedrag. Zij vragen dus letterlijk om hun verhaal te vertellen. En daar willen ze ook nog wat van leren.

Want het verhaal zorgt ervoor dat mensen de organisatie herkennen en relevante uitdagingen zien. Dat creëert betrokkenheid en motiveert! Het verhaal speelt in op actuele thema’s uit de praktijk, waardoor het verhaal aansluit bij voorkennis en het mensen stimuleert zelf kennis op te bouwen. En het verhaal maakt gebruik van elkaars ervaringsdeskundigheid. Dus het verhaal zorgt voor groepsfocus om samen naar de toekomst te kijken.

De vraag die organisaties ons stellen is veranderd en dat is mooi. Het is de juiste vraag. De vraag om NU te leren. Over alles wat nu speelt binnen de organisatie. Zodat mensen dezelfde doelen nastreven en er een wij-gevoel ontstaat.

Dat wij-gevoel versterken we met het verhaal. En zo wakkeren we het vuurtje om te blijven leren aan.