Selecteer een pagina

Herhaling leidt steeds tot nieuwe inzichten, ervaring, structuur en zelfvertrouwen. Het is de beste manier om nieuwe dingen te leren. Bij kinderen groeit bijvoorbeeld de woordenschat wanneer zij herhaaldelijk uit hetzelfde boek worden voorgelezen. Maar herhalen is zeker ook efficiënt bij volwassenen die iets nieuws willen leren en een bepaald doel voor ogen hebben. Of het nu om spelling gaat, vakjargon, moeilijke wet en regelgeving of het leren van een nieuwe taal.

Met FLASHCARDS doet U&I Learning eigenlijk niets anders. Herhaling vormt het geheugen het best! Met behulp van flitskaarten met kennisvragen zorgen we ervoor dat de te leren stof goed ‘tussen je oren blijft zitten’ en dat je de opgeslagen kennis snel weer paraat hebt. Als je juist antwoordt verdwijnt de vraag uit de zogenaamde kaartenbak. Als je niet juist antwoordt, wordt de vraag teruggezet. Telkens opnieuw totdat je het juiste antwoord geeft.

Dit eindeloos oefenen en herhalen – oftewel drillen – klinkt erg vervelend. Maar drillen met FLASHCARDS motiveert altijd, omdat je door wil gaan totdat het je gelukt is! Gelukt om vol te houden, jezelf te verbeteren en het goede antwoord in je hoofd te ‘stampen’.

Persoonlijke voortgang, teamranking, competitie en tijdslimiet zorgen nog eens voor extra motivatie om het steeds beter te willen doen. Want wie wil er nou niet winnen?

Met FLASHCARDS onderhoud en vergroot je in een snel tempo jouw parate kennis. Waar en wanneer je maar wilt. FLASHCARDS werkt! Zet niet je hakken in het zand maar ga de kennisdrill aan!