Selecteer een pagina
Nieuwe SMART Template: SMARTMAGAZINE

Met de nieuwste SMART Template SMARTMAGAZINE creëer je een visueel aantrekkelijk online magazine. In het magazine staat de lay-out van je pagina’s centraal. Varieer met tekst, afbeeldingen, video’s en animaties. En presenteer jouw informatie op een speelse manier. Denk aan interviews, productinformatie, citaten, tips, informatieve artikelen, columns, fotoreportages en recensies.

 

Nieuwe SMART Program: PROGRAMPAGE

PROGRAMPAGE is het nieuwste SMART Program van FLOWSPARKS®. Zet jouw ontwikkelde e-learningonderdelen in de gewenste volgorde en neem je cursisten mee in je programma met een vooraf vastgestelde route. De cursist doorloopt het programma lineair maar kan op ieder moment terugkeren naar het overzicht van zijn PROGRAMPAGE. De mogelijkheid om e-learningonderdelen in mappen te plaatsen, houdt het programma overzichtelijk.

FLOWSPARKS® evolueert pijlsnel. De nieuwe features blijven maand na maand groeien. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de nieuwste evoluties.

Wil je liever onze updates per mail ontvangen, dan kan zich hier ook registeren.

 

34.229.175.129

nl_NL

Nieuwe functionaliteit: Content reviewer

Omdat er bij ontwikkelaars van FLOWSPARKS® een sterke behoefte was aan een slimme en snelle manier om content te reviewen, heeft FLOWSPARKS® vanaf nu een eigen reviewfunctionaliteit.

Met de Content Reviewer-widget kan je een of meerdere reviewers toegang geven tot content die nog in ontwikkeling is. De reviewers bekijken de content via de Content Reviewer-widget en kunnen opmerkingen bij een specifieke tekst, afbeelding, video, etc. plaatsen. Reviewers zien ook elkaars opmerkingen, zodat ze hierop kunnen reageren.
Als de review is afgerond, kan een ontwikkelaar via de Annotatie-widget alle opmerkingen uitlezen, zien waar ze betrekking op hebben en direct op de juiste plek verwerken.

Met deze nieuwe functionaliteit zal het reviewproces een stuk vlotter en efficiënter verlopen!

Nieuw: ROADMAP

Heeft een opleiding een vaste route of tijdlijn? Dan kan je deze opleiding voortaan weergeven in een traject. Denk bijvoorbeeld aan een onboardingprogramma.

Met de nieuwe SMART Program ROADMAP zet je content voor een cursist klaar op een tijdlijn. Deze tijdlijn vormt het opleidingstraject. De cursist ziet op zijn tijdlijn welke activiteiten hij nog moet doorlopen en hoeveel tijd hij daar nog voor heeft.

Als ontwikkelaar deel je het traject in meerdere fases in. Per fase stel je de duur van de fase in en welke activiteiten in de fase verplicht doorlopen moeten worden. Je stelt in of een cursist vooruit mag werken of dat hij de volgende fase pas mag starten nadat de huidige fase voltooid is.

Via een specifieke rapportage krijg je inzicht in welke cursisten op koers liggen en welke achterblijven.

Met de SMART Program ROADMAP geef je cursisten inzicht in het verloop van hun opleidingstraject en zijn vorderingen snel zichtbaar voor een beheerder.

Upgrade: SMARTTEST

De template SMARTTEST heeft een upgrade gekregen. De template is nu nog breder in te zetten voor formatieve, summatieve en diagnostische testen. De belangrijkste vernieuwingen zijn:

 • Bij een formatieve test kan je nu het maximaal aantal toegelaten foute antwoorden instellen. Heeft een cursist dit aantal bereikt, dan kan hij de test niet verder afmaken en is hij gezakt.
 • De vragenbank is aangevuld met nieuwe vraagtypes die voor SMARTTEST te gebruiken zijn:
  • Informatiepagina
  • Open vraag
  • Stellingvraag
  • Matchvraag tekst-tekst
  • Matchvraag tekst-afbeelding
  • Volgordevraag
 • Bij een aantal vraagtypes is de mogelijkheid voor antwoord-specifieke feedback toegevoegd.