Selecteer een pagina

Soms ontstaan de beste ideeën, door er een ander perspectief op los te laten. Zo gebeurde dat ook bij ons, in het Videolab op een regenachtige donderdagmiddag. Eén van onze learning developers is bezig met het schrijven van verwerkingsvragen bij een actieve leermodule. Zuchtend en steunend zit ze achter haar computer. Een collega stapt op haar af: “Kunnen we je ergens mee helpen?”. “Het wil me vandaag maar niet lukken!” stamelt ze. “Deze klant vraagt eigenlijk om iets heel anders!”

Korte tijd later hebben een aantal collega’s hun werk neergelegd en zitten we met een klein team bij elkaar. De collega die ’s ochtends heeft zitten worstelen met haar vragen neemt het woord en legt haar probleem op tafel: “Bij dit onderwerp lijken alle vragen die je stelt open deuren! Je kunt er geen kant mee op! Het juiste antwoord kun je meteen raden, zelfs als je niets weet van dit onderwerp”. Samen bekijken we de vragen. En inderdaad. Erg lastig zijn ze niet.

Het is een tijdje stil aan tafel. “Wat als we een cursist nu niet vertellen waar hij mee bezig is?” oppert één van de learning developers. De opmerking komt uit onverwachte hoek, zij had tot nu toe enkel het schouwspel geobserveerd. “Wat als we de module met een aantal vragen beginnen, terwijl we de lerende niet vertellen waar deze over gaat? Dan kan hij de vragen niet meer vanuit die enkele bril bekijken”. We kijken elkaar verbaasd aan. Daar hadden we nog niet eerder bij stil gestaan. Leermodules starten meestal met een introductie van de leerdoelen, zodat een cursist weet waar hij aan toe is. “En als we op het eind dan wél vertellen waar het over gaat, dan is de bewustwording des te groter!” roept een enthousiaste collega, “Een echte eyeopener!”. “En daarna kunnen we de gevolgen van zijn eigen keuzes laten zien, zodat het belang echt op zijn netvlies komt!” vult een ander aan.

Het was erg druk op de afdeling die middag. De ideeën van die dag hebben we in korte tijd kunnen samenvoegen en bij kunnen slijpen. Met trots kunnen we nu ons nieuwe Learning Format presenteren: INSIGHTS!

Steeds meer organisaties komen bij UNI Learning met awareness-vraagstukken. Het lijkt steeds belangrijker dat we een leertraject beginnen met bewustwording. Maak een cursist eerst bewust van het belang van hetgeen hij gaat leren. Zodat hij gemotiveerd aan de slag gaat. En hij de geleerde stof ook echt in de praktijk kan brengen. Of het nu gaat om compliance, veiligheid, samenwerken of leidinggeven volgens een bepaald principe: al deze onderwerpen kunnen we inleiden met een bewustwordingsmodule.

Natuurlijk maken we ook in jouw organisatie medewerkers graag bewust van onderwerpen die bij jullie spelen. Laat ze eens wisselen van inzicht met INSIGHTS! En de bewustwording groeit vanzelf!