Selecteer een pagina

Hoe vaak kijk jij in de spiegel? Een mens kijkt maar liefst minimaal vijf keer per dag in de spiegel. Gemiddeld spenderen mannen in hun leven bij elkaar opgeteld zes maanden aan het bekijken van hun reflectie. Vrouwen zelfs twee hele jaren. Of we nu blij zijn met ons spiegelbeeld of niet, het is de normaalste zaak van de wereld om elke dag in de spiegel te kijken.

Uitgebreid voor de spiegel thuis. Even in de spiegel van de lift kijken of alles goed zit. Of een snelle blik in een winkelraam. Om jezelf te controleren of iets te veranderen aan je uiterlijk. Uit ijdelheid of nu juist uit onzekerheid. Vaak zijn we ook erg kritisch over ons uiterlijk als we in de spiegel kijken. Een rimpeltje of een kilootje teveel, we weten altijd wel iets aan te merken op ons uiterlijk als we in de spiegel kijken.

Maar hoe is dat op jouw werk? Kijk jij daar vaak in de spiegel? Even echt de tijd nemen om te zien of jouw inspanningen tot het gewenste resultaat hebben geleid. Jouw handelingen en vaardigheden onder de loep nemen. En ben je dan kritisch en eerlijk tegen jezelf? Dit zou eigenlijk ook de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.

Het learning format MIRRORME van UNI Learning maakt het mogelijk om jou als het ware ook een spiegel voor te houden. Je neemt video’s van jezelf op. Door de samenwerking met de coach krijg je een duidelijk beeld van hoe jij overkomt op anderen en krijg je beter inzicht in jouw softskills. MIRRORME maakt jouw groei en ontwikkeling zichtbaar en vergroot jouw zelfvertrouwen en self-efficacy1.

Met behulp van de – soms confronterende – waardevolle feedback die je krijgt, kun je jouw eigen prestaties en profilering verbeteren. Durf eens wat vaker in de spiegel te kijken op je werk. Het levert jou veel op als je durft. Ga de confrontatie aan. Reflecteer en leer!

 

1 Self-efficacy is het vertrouwen in je eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op jouw omgeving, met succes een taak te volbrengen of een probleem op te lossen.