Selecteer een pagina

Het is een hele kunst. Professionals ontzorgen, ondersteunen, inspireren en écht verder helpen. Hoe lukt het om -in het belang van de totale organisatie- iedereen optimaal te laten ‘performen’? De kunst is om datgene wat wij ‘de waan van de dag’ noemen niet alleen te ontvlechten in hoofd- en bijzaken, maar daarbij juist ook de kernwaarden te benoemen. En dan dáár georganiseerd op in te spelen.

Organisaties met een scherpe blik op de praktijk herken je direct! Je ziet het onder andere aan het opleidingsmateriaal dat (intern) wordt aangeboden. Een voorbeeld? Ja hoor.

Kijk naar ASVZ: een prachtige organisatie. Een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. ASVZ investeert veel in de bekwaamheid van haar medewerkers. Met leergangen, coaching on the job, intervisie en trainingen. Ook verdiepen de medewerkers zich met online-interventies  in basismethodieken, kennis, vaardigheden en gedrag. Als onderdeel van een blendedtraject, maar ook als zelfstudie.

Triple-C
En wat betekent dat dan in detail? Nou, laten we eens inzoomen. ASVZ is bijvoorbeeld dit jaar aan de slag gegaan met een e-learningproductie over Triple-C. Triple-C is een visie op en methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. Vanuit deze aanpak wordt zo veel mogelijk getracht de cliënt het normale leven te laten ervaren en de focus niet te leggen op de gedragsproblematiek. Want gewoon leven dat willen we allemaal. Maar voor veel mensen met een (verstandelijke) beperking en gedragsproblemen is gewoon leven verre van vanzelfsprekend. Triple-C is erop gericht dat ook zij het gewone leven ervaren.

De praktijk centraal
Met betrekking tot de e-learningproductie heeft ASVZ zichzelf de vraag gesteld: op welke manier kan e-learning bijdragen aan de bewustmaking en training van Triple-C, waardoor professionals fris blijven kijken naar gedrag, situaties en mogelijkheden? Het antwoord was: vertrekken vanuit de praktijk. De praktijk centraal zetten en iets maken waar een professional direct iets aan heeft. De e-learning die ASVZ hiervoor is gaan gebruiken, is opgebouwd uit een aantal activerende learning formats.

Een scherpe blik
Oké… dan tot slot nog een stukje inzoomen. Één van de learning formats die ASVZ heeft gebruikt is het learning format REMINDREFLECTREWIND. Een video met praktijkrealistische casuïstiek waarin de vragen: “Wat zou je jezelf nu willen herinneren vanuit de Triple-C gedachte?” en: “Hoe herken je de Triple-C visie in wat je ziet?” terugkomen. Herinneren en reflecteren dragen maximaal bij aan een scherpe blik op de praktijk. En zo is het cirkeltje rond en lukt het om het optimaal ‘performen’ centraal te zetten met ‘de waan van de dag’ als uitgangspunt. Als dat lukt, dan mag je trots zijn!

Voor medewerkers van ASVZ is de e-learning over Triple-C intern te volgen. Voor niet ASVZ-medewerkers is de training te koop in de e-Learnshop van de VGN of via www.asvz.nl/triple-c.

Meer weten over REMINDREFLECTREWIND? Neem contact op met U&I Learning Nederland.