Selecteer een pagina

Op 11 en 12 oktober jl. heeft UNI-Learning een audit op het gebied van gegevensbescherming laten uitvoeren door AuditConnect uit Apeldoorn. Dit gebeurde aan de hand van de ISO 27002, de NEN 7510 en het juridisch normenkader Cloud services Hoger Onderwijs.

UNI-Learning doorstond de audit met glans en nam daarna een Third Party Memorandum (TPM) in ontvangst. Hiermee toont UNI-Learning aan dat de cursistengegevens en studieresultaten die zijn applicaties verzamelen in veilige handen zijn.

AuditConnect heeft zowel de technische als organisatorische beveiliging van UNI-Learning gecontroleerd. Net als die van IT-partner OBI Automatisering uit Geldrop, en het datacenter True B.V. te Amsterdam, dat alle door UNI-Learning verzamelde gegevens fysiek beheert.

“Wij hebben bewust gekozen voor een audit op basis van een drietal normen. De reden is de brede inzet van onze leermanagementsystemen in de markt”, aldus Jeroen Kaak, operations manager van UNI-Learning Nederland. “Wij hebben veel klanten, bijvoorbeeld in het onderwijs, de overheid, de industrie en de zorg. Met enige regelmaat vragen die ons hoe wij omgaan met hun gegevens en de beveiliging daarvan. Niet zo vreemd natuurlijk, want het gaat om privacygevoelige gegevens. Nu wij beschikken over het TPM van AuditConnect, kunnen al onze klanten ervan verzekerd zijn, dat wij aan de hoogste eisen voldoen.”

De audit maakt deel uit van een actief informatiebeveiligingsbeleid dat UNI-Learning sinds november 2015 voert. Jeroen Kaak: “Dat houdt onder andere in, dat wij onze medewerkers regelmatig op de hoogte houden van de maatregelen die wij treffen. Ook hebben ze allemaal een training gevolgd, waardoor ze zich goed bewust zijn van de gevoeligheid van de informatie in onze systemen.”

Met de TPM is UNI-Learning goed voorbereid op de nieuwe Europese verordening voor gegevensbescherming, die vanaf  mei 2018 van kracht zal zijn. “Zitten we nu dan stil? In het geheel niet”,  zo benadrukt de tevreden manager. “Onze klanten blijven ons uitdagen om ervoor te zorgen dat hun informatie veilig is en blijft. Ook op de langere termijn. Wij zien ernaar uit en denken graag met ze mee!”