Selecteer een pagina

Weet jij hoeveel 3×3 is? Waar Doodstil ligt? Wist je überhaupt dat dit een bestaande plaats in Nederland is? En hoe bestuur je een heftruck? Vragen waar vaak een eenduidig antwoord op gegeven kan worden. Kennis krik je makkelijk op en technische vaardigheden leer je vrij snel aan. Het trainen van niet-technische vaardigheden is daarentegen een stuk complexer. Kijk maar eens naar communicatie, gedrag of samenwerking. Hiervoor bestaat geen simpelweg ‘goed’ of ‘fout’. Er hangt hier veel af van de context. Wat in de ene situatie super werkt, kan in een andere een averechts effect hebben. Professionals krijgen steeds meer behoefte aan dit complexe contextleren. Dat leer je natuurlijk in de praktijk. Maar met terugkijken op beeld naar jezelf in complexe praktijksituaties en hierover in interactie gaan met een coach, leer je nog veel meer! Met het actuele en uitnodigende learning format MIRRORME vervult UNI Learning deze behoefte van de professionals.

Beelden zeggen soms meer dan woorden. Met MIRRORME krijg je de kans om te oefenen in je eigen vertrouwde werkomgeving. Om real life casussen op te nemen in 3 takes. De authentieke context als uitgangspunt. Geen simulatie, geen fictieve situatie. Hier bestaat namelijk het gevaar dat de situatie niet reëel of invoelbaar is.

Na het opnemen van de takes bekijk en bespreek je de beelden met een coach. Zo’n gesprek – met beeldmateriaal als uitgangspunt – leidt vaak tot veel concretere en persoonlijkere vragen en feedback, dan wanneer je beschrijvend praat over situaties vanuit je herinneringen. In combinatie met tips in de e-learning krijg je dan ook daadwerkelijk de kans om jezelf te evalueren, trainen, verbeteren, te professionaliseren en te zien groeien. Met nieuwe inzichten kun je verder aan de slag.

Jezelf terugzien op video is uitnodigend maar ook confronterend. Vaak ben je geneigd kritisch naar jezelf te kijken. Maar de focus ligt hier niet op beoordelen. Integendeel. Bij MIRRORME gaat het veel meer om bewustwording, gedrag, communicatie, samenwerking, de dagelijkse gang van zaken. De coach komt ook niet met kant en klare antwoorden en oplossingen maar helpt jou om inzicht te krijgen hoe jij in bepaalde situaties handelt. Als je zelf ontdekt waarom bijvoorbeeld een gesprek stroef of nu juist vlot verloopt, krijgt leren echt betekenis. Zelf actief tot inzicht komen is krachtiger dan wanneer je voorgekauwd krijgt hoe je iets precies moet doen.

MIRRORME maakt het mogelijk om op een objectieve manier, in alle rust en privacy, met jouw toestemming en onder de juiste beveiliging – en vaak één op één met de coach – terug te kijken op een complexe situatie. De kans om te bekijken wat je anders zou doen, mocht je opnieuw in zo’n situatie terecht komen. Bewustwording en het zichtbaar worden van je verbeterpunten maar ook je sterke kanten.

Sta open voor MIRRORME. Dat leidt zeker tot breed gedragen en duurzame verbeteringen in de praktijk. Zet MIRRORME in op de werkplek en je bent een krachtige leerervaring rijker!