Selecteer een pagina

Van inzicht wisselen brengt je verder. Het kan je blik verruimen. Dit gebeurt op meerdere manieren. Je neemt bijvoorbeeld iets nieuws waar. Of het nieuwe inzicht komt van binnenuit: het welbekende kwartje valt. Maar ook wanneer iemand je een goed advies geeft, kan je perspectief op een situatie veranderen.

Je kent het vast wel. Je bevindt je in een lastige situatie. Iedereen komt met goed bedoelde adviezen. Je weet niet wat je moet kiezen. Maar zoals gewoonlijk neig je naar het advies van je moeder. Zij had tot nu toe immers altijd gelijk. Maar is dit écht altijd zo? Wie heeft gelijk? Wie spreekt nou eigenlijk de waarheid? En kan op een bepaald moment, onder bepaalde omstandigheden de waarheid waar je vroeger heilig in geloofde zomaar opeens een fabeltje zijn?

Beeld je eens in dat de waarheid vaststaat en nooit verandert. Dan zou de wereld er heel anders uitzien! We zouden bijvoorbeeld nog steeds geloven dat de zon om de aarde draait. In 1543 stelde Copernicus namelijk dat de zon het middelpunt van het sterrenstelsel was, waar alle planeten omheen draaiden. En dat terwijl alle anderen geleerden voor hem onze aarde als middelpunt zagen. Pas in 1609 nam Galileo Galileï door zijn telescoop zonnevlekken waar. Hiermee bewees hij dat Copernicus al die jaren gelijk had. De uitvinding van de telescoop veranderde het perspectief. En met een nieuw perspectief ontstond ook een nieuwe waarheid.

In diezelfde tijd dachten biologen dat er alleen witte zwanen bestonden. De eerste witte zwaan die zij zagen was wit, de tweede ook. En wanneer ook de zoveelste zwaan wit bleek te zijn, concludeerden zij dat alle zwanen wel wit moesten zijn. Dit was destijds hun waarheid. Een waarheid die wederom veranderende door een nieuw perspectief. Alleen Europese zwanen bleken wit te zijn. In het net ontdekte Australië bestonden er ook zwarte!

Zo zie je maar. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wil je echt de waarheid te weten komen en juist handelen? Laat je dan niet voor de gek houden! Volg niet alleen het advies van je moeder op. Bekijk de situatie vanuit verschillende perspectieven.

En jij? Welk advies volg jij op? Wissel eens een keer van inzicht. Wat is volgens jou nu écht de waarheid?